بلاگ و مقالات...

آخرین مقالات همشهری نو

بهترین قالیشویی ها چه اصولی را رعایت می کنند؟

بهترین قالیشویی ها آن هایی هستند که بدنبال رضایت از مشتریان خود بوده و در راه رسیدن به این هدف از بهترین امکانات و کارآمدترین کادر استفاده می کنند .

باید به این نکته توجه کرد که برای رسیدن به عنوان بهترین قالیشویی ، باید از مراحل مختلفی عبور کرد و به زبان دیگر پشت سرگذاشتن این مراحل می تواند ضمانت عنوان بهترین قالیشویی باشد . می توان این مراحل را به شرح ذیل عنوان کرد :

1.استفاده از کادر مجرب برای حمل و نقل فرش ها

2.توجه به انتخاب ماشین حمل و نقل فرش ها

3.بکارگیری کادرمجرب و کارآزموده برای شستشوی فرش ها

4.بکارگیری ماهرترین رفوگرها برای پوشش دادن ایرادات فرش ها

5.استفاده از مدرن ترین تجهیزات برای شستشوی فرش و خشک کردن آن ها

6.استفاده از مواد شستشو با توجه به نوع و جنس فرش ها

برچسب ها: